Редакційна політика

Галузь та проблематика

Мова видання – українська, російська, англійська.

Матеріали до друку приймаються відповідно до постанови ВАК України від 15. 01. 2003, № 7 – 05/1.

О. В. Мішуков.

Головним редактором до останнього часу був доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, ректор ХДУ

Заступник головного редак­тора – завідувач загальноуніверситетської кафедри світової літератури і культури імені проф. О. Мішукова ХДУ, доктор філологічних наук, професор Н. І. Ільїнська.

Редакційна колегія:

Бондарєва О. Є. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та методики викладання Київського педагогічного  університету ім. Б. Грінченка.

Висоцький А. А. – кандидат філологічних наук, доцент загальноуніверситетської кафедри світової літератури і культури ХДУ імені проф. О. Мішукова, відповідальний секретар.

Демецька В. В. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, декан факультету перекладознавства ХДУ.

Демченко А. В. – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українського літературознавства факультету філології та журналістики ХДУ.

Мацапура В. І. – доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури Полтавського національного університету ім. В. Г. Короленка.

Нев’ярович Н. Ю. – кандидат педагогічних наук, доцент загальноуніверситетської кафедри світової літератури і культури імені проф. О. Мішукова ХДУ, заслужений учитель України.

Рибінцев І. В.

– доктор філологічних наук, професор загальноуніверситетської кафедри світової літератури і культури імені проф. О. Мішукова ХДУ.

Руденко Л. М. – доктор філологічних наук, професор, декан факультету іноземної філології ХДУ.

Чухонцева Н. Д. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства факультету філології та журналістики ХДУ.

Загалом, до складу редакційної колегії «Південного архіву» на сьогоднішній день входять 3 докторів наук, професорів, співробітників ХДУ та 2 доктори наук, професори, працівники інших провідних ВНЗ України. Збірник друкується за ухвалою вченої ради ХДУ.

Вже видано 58 випусків збірника. Серед його авторів, крім науковців та викладачів ХДУ, в різні часи були представники як вітчизняних, так і зарубіжних установ, навчальних закладів та організацій. Йдеться, до прикладу, про докторів філологічних та педагогічних наук, професорів Е. Г. Шестакову, А. Ю. Большакову (Інститут світової літератури РАН (Росія)), О. Є. Бондарєву (Київський університет імені Бориса Грінченка), В. В. Гладишева (Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського), А. Г. Головачову (Будинок-музей А. П. Чехова в Ялті), Л. В. Дербеньову (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу), С. В. Кекову (Саратовський державний соціально-економічний університет (Росія)), В. І. Мацапуру (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка), Г. Ю. Мережинську (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), О. М. Пашкурова (Казанський державний університет (Росія)), В. Л. Погребну (Запорізький національний технічний університет), В. І. Силантьєву (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова), Г. А. Степанову (Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля), Т. В. Федосеєву (Рязанський університет (Росія)) та ін.

Після випуску «Південний архів. Філологічні науки» розсилається в обов’язкові наукові установи.

 

 

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.